Curriculum Vitae

 • 1971-ben születtem
 • 1989-ben érettségiztem a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban
 • 1994-ben vegyészdiplomát szereztem (ELTE TTK)
 • 1994-től 1997-ig az ELTE TTK Doktori Iskola hallgatója voltam
 • 1997-től 2001-ig tanársegéd voltam az ELTE TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén
 • 1999-ben doktori (PhD) fokozatot szereztem az ELTE Doktori Iskolájában
 • 2001-től adjunktus voltam az ELTE TTK Kémiai Intézetében
 • 2009-ben habilitált doktor címet szereztem (ELTE)
 • 2010-től 2018-ig egyetemi docens voltam
 • 2016-ban MTA doktora címet szereztem
 • 2018-tól egyetemi tanár vagyok
 • 2016-tól 2019-ig az Analitikai Kémiai Tanszék tanszékvezetője voltam
 • 2017-től 2018-ig a Kémiai Intézet oktatási igazgatóhelyettese voltam
 • 2018-tól a Kémiai Intézet igazgatója vagyok

Tanulmányutak

Pályázatok, ösztöndíjak

 • OTKA (F 034976, témavezető) ,,Oszcilláló reakciók kinetikája és mechanizmusa'', 2001-2005
 • FKFP (0088/2001, témavezető) ,, Kémiai periodicitás idõben és térben: oszcilláló reakciók és mintázatképződés'', 2001-2003
 • Marie Curie Individual Fellowship, (1,5 év), 2002-2004
 • OTKA (F049666, témavezető) ,,Mintázatképződés reakció-diffúzió rendszerekben'', 2005-2008
 • Magyar-Francia TéT pályázat (F-17/04, témavezető), 2005-2006
 • Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (3- hónap) 2006, 2007, 2008
 • NKTH Öveges József Program (NKDOMSZI, 2007)
 • MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2007-2010
 • OTKA (77986, témavezető) "Reakció-diffúzió és kemomechanikai mintázatok előállítása és vizsgálata", 2009-2013
 • NKFIH (119360, témavezető) "Új eljárások nemlineáris kémiai jelenségek előállítására és tanulmányozására ", 2016-2020
 • NKFIH (134687, témavezető) "Új autonóm nemlineáris kémiai rendszerek tervezése és jellemzése", 2020-2024

Kitüntetések

 • Pungor Ernő-díj, 2013

Témavezetés, diákok

 • Keresztúri Klára (MSc szakdolgozat 2006)
 • JeszenőiNorbert (TDK 2007)
 • Takács Nándor (MSc szakdolgozat 2010, OTDK III díj 2011, PhD 2016)
 • Kecskeméti Ákos (MSc szakdolgozat, 2010)
 • Nagy Nóra (BSc szakdolgozat 2013)
 • Gere Dóra (BSc szakdolgozat 2014)
 • Molnár István (MSc szakdolgozat 2014, PhD)
 • Dúzs Brigitta (BSc szakdolgozat 2014, OTDK I díj 2015, MSc szakdolgozat 2016, PhD)
 • Németh Klaudia (BSc szakdolgozat 2019)
 • Tarchoun Karima (MSc szakdolgozat 2020)
 • Répássy Balázs György (MSc szakdolgozat 2020)

 

ResearcherID GoogleScholarID ORCID ResearchGate


Contacts:

Eötvös University, Institute of Chemistry

1518 Budapest 112, P.O. Box 32.

e-mail: szalai.istvan@chem.elte.hu

tel.: +36-1-3722500 / 1902 or 1234

fax: +36-1-372-25-92